Nieuws

OpticienZorg

Het MCL en Brinksma & Ykema Optiek werken nauw samen.

Het MCL heeft als partner van Het Oogzorgnetwerk gewerkt aan deskundigheidsbevordering van opticiens en optometristen in de regio. Onder de naam OpticienZorg komen opticiens en optometristen uit de regio frequent samen met oogartsen, orthoptisten en optometristen van het MCL in Leeuwarden en Harlingen om praktijkgerichte expertise en ontwikkelingen in de oogzorg onderling uit te wisselen.

Deze bundeling van kennis en ervaring biedt voordelen in de dienstverlening en de kwaliteit van de zorg. De patiënt is onder meer verzekerd van een kundige beoordeling door een goed geïnformeerde opticien of optometrist, en een accurate doorverwijzing bij de afdeling oogheelkunde in het ziekenhuis.