Als iemand naar je kijkt..

Als je naar iemand kijkt dan....

Hoe vaak hoor je iemand niet zeggen dat hij/zij voelde dat er naar hem/haar gekeken wordt. Reeds in 1917 is dat aan de Standford University in San Francisco wetenschappelijk onderzocht door John Edgar Coover. Hiervoor heeft hij in 1000 experimenten mensen laten aangeven of zij het idee hadden dat degene die achter hen stond, wel of niet naar hen staarde. De scores onder de proefpersonen waren niet beter dan op grond van kansbereking kon worden verwacht. Ook in een (kleinere) serie experimenten waar maar liefst 12 mensen tegelijk lieten staren naar een proefpersoon leverde niets op. De proefpersonen merkten niets bijzonders.