Optisch bedrog

Wat is optische bedrog

Optisch bedrog of optische illusies. We hebben er allemaal wel eens last van.
Zelfs als u tv kijkt, worden uw ogen eigenlijk bedrogen. Hoe komt dit?
Je hersenen hebben geleerd bepaalde beelden aan elkaar te verbinden. Een goed voorbeeld is tv. Wat u daarop ziet is eigenlijk niets meer dan een reeks losse beeldjes die achter elkaar zijn gezet. Uw ogen vullen samen met uw hersenen de leegtes tussen de beeldjes op zodat u bewegende beelden ziet.

Ook het beeldscherm van uw computer is een optische illusie. In werkelijkheid is het scherm gevuld met kleine puntjes rood, groen en blauw. Maar wij ervaren dit als een geheel van kleuren.

Conclusie is dat onze hersenen beelden samenvoegen, omdat we hebben geleerd bepaalde beelden te verwachten. Daardoor raken we in sommige gevallen in verwarring. We zien dan een illusie, omdat onze ogen en hersenen een bepaald beeld verwachten.