Het recept van uw oogafwijking

Wat betekent mijn oogsterkte?

De sterkte van uw ogen, opgemeten door de opticien of oogarts, kunt u aflezen van uw brilrecept. De sterkte wordt uitgedrukt in dioptrieën (D). Hoe groter het getal hoe groter de afwijking. Aan de hand van het brilrecept kan men zien of iemand bijziend of verziend is en/ of een cilinderafwijking heeft.

Het volgende kan op een brilrecept staan: S -4,00 C +2 as 90°.

S= sferisch, uitgedrukt in - (min) of + (plus).
Min betekent bijziendheid en plus verziendheid

C= cilinder, uitgedrukt in - (min) of + (plus).
Min betekent een negatieve en plus een positieve cilinderafwijking.

as = de richting van de cilinderafwijking uitgedrukt in graden (90° =12 uur positie)