Bijziendheid

Bijziendheid (myopie)

"U kunt ver weg niet goed zien"

Wat is bijziendheid?
Een bijziend of myoop oog is langer dan het 'normale' oog. Het brandpunt van de gebroken lichtstralen bevindt zich vóór het netvlies. Op het netvlies vormt zich een onscherp beeld. Hierdoor worden voorwerpen in de verte wazig waargenomen. De lichtstralen van een nabijgelegen punt kunnen nog wel scherp op het netvlies worden afgebeeld. Omdat een bijziende meestal beter dichtbij dan veraf kan zien, heet hij "bijziend".

Oplossing
Een negatieve lens (min-brillenglas) voor het oog trekt de invallende lichtbundel iets uit elkaar, zodat het brandpunt naar achteren verschuift. Het brandpunt wordt weer keurig op het netvlies afgebeeld, en de bijziende ziet weer haarscherp.

Wanneer?
Bijziendheid ontwikkelt zich meestal tussen het 10e en 25e levensjaar. Beginnende bijzienden gaan graag wat dichterbij de televisie zitten. Zij hebben echter, in meer of mindere mate, moeite met het lezen van bijvoorbeeld verkeersborden op afstand. Om beter op het schoolbord te kunnen kijken, gaan kinderen liever voor in de klas zitten. Een ongecorrigeerde bijziende herken je vaak aan het 'knijpen' met de ogen. bijvoorbeeld bij het televisie kijken.


Veel gestelde vragen over bijziendheid.

Wat is de oorzaak van bijziendheid?
De oogbol is relatief te lang of de brandpuntsafstand van de ooglens is te kort. Hierdoor worden de lichtstralen die het oog bereiken niet juist gebroken. Het brandpunt valt vóór het netvlies. Er zijn aanwijzingen dat bijziendheid erfelijk is. Maar steeds vaker blijkt dat ook langdurig ingespannen werk een oorzaak kan zijn.

Hoe vaak komt bijziendheid voor?
Zo'n 30% van de bevolking is bijziend. Bijziendheid manifesteert zich meestal al bij schoolgaande kinderen en zet door tijdens de groei.

Hoe wordt bijziendheid vastgesteld?
Bij kinderen kan bijziendheid meestal eenvoudig worden vastgesteld. Omdat ze vaak met de ogen knijpen. Ook hebben ze moeite met het kijken op het schoolbord, bij televisie kijken of met het scherp zien in de verte. Volwassenen merken vaak dat ze moeite hebben met het autorijden, met name in het donker.

Kan een bril of contactlenzen bijziendheid voldoende corrigeren?
Met een bril of contactlenzen is bijziendheid optisch simpel te corrigeren. De breking van de lichtstralen die het oog bereiken wordt iets veranderd. De bijziendheid wordt hiermee echter niet verholpen.

Is een bril dragen nodig?
Een correctie is vaak noodzakelijk om goed te kunnen zien. Als uw gezichtsvermogen is verminderd, dan adviseren wij een op uw ogen afgestemde correctie. Soms is een correctie voor bepaalde situaties zoals televisie kijken en autorijden voldoende.