Boek dichtbij houden

Een boek te dicht bij houden is slecht voor je ogen

Vooral tegen kinderen wordt wel eens gezegd dat ze niet 'met hun neus in het boek moeten kruipen'. Dat het slecht is voor je ogen als je leest met het boek heel dicht bij je ogen.

Los van het feit dat kinderen vaak op korte afstand nog scherp zien, wordt hier waarschijnlijk oorzaak en gevolg door elkaar gehaald. Het is veel logischer te veronderstellen dat een kind dat van heel dichtbij leest een bril nodig heeft.